Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Leśna


W związku z zakończeniem kadencji 2010-2014, w czasie której miałem zaszczyt pełnić funkcję burmistrza Leśnej, serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy za czteroletnią współpracę. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych, radnymi, sołtysami, członkami organizacji społecznych i wieloma innymi osobami staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Serdecznie dziękuję za cztery lata efektywnej pracy, lata niezwykle bogate w ważne dla Gminy osiągnięcia i wydarzenia. Dziękuję za życzliwość, jakiej doświadczyłem, za pomoc i wsparcie, tak ważne w realizacji wspólnych planów.

Szczególnie serdecznie pragnę podziękować tym, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach w dniu 16 listopada br. Tak duża liczba głosów poparcia jest dla mnie największym podziękowaniem za czteroletni wysiłek.

Życzę Państwu i sobie, abyśmy mogli żyć w środowisku wolnym od wszelkich barier, konfliktów i uprzedzeń, zawiści i nienawiści w przekonaniu, że mimo wielu przeszkód i trudności warto podejmować działania na rzecz naszej Gminy, jej rozwoju, a przede wszystkim na rzecz naszych Mieszkańców.

Kończę kadencję z przekonaniem, że dla naszej Gminy były to bardzo dobre cztery lata.

 

 

                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

podpis

 

Copyright © 2014 Jan Surowiec. 

Wszystkie prawa zastrzeżone.